Er zijn verschillende voordelen voor het opzetten van een online enquete. We hebben de top 10 samengevat:

 1. Sneller
  De tijdsduur om een online enquête van begin tot eind af te ronden is gemiddeld tweederde korter dan bij traditionele onderzoeksmethoden. (bron: conducting online research, Allen Hogg)
  Dit komt onder andere door:
  • Automatische dataverzamelingGeen tijd kwijt met verzending van papieren vragenlijsten
  • Het onderzoek kan 7 dagen per week, 24 uur per dag ingevuld worden.
  • Directe respons
   Het blijkt dat meer dan de helft van alle respons bij een online onderzoek binnen 3 dagen al binnen is. (bron: online onderzoek, een betrouwbaar alternatief? Hans Nauta)
 2. Goedkoper
  Uit onderzoek blijkt dat online onderzoek gemiddeld 50% goedkoper is dan traditioneel onderzoek. (bron: conducting online research, Allen Hogg)
  1. Geen kosten voor het verzenden en ontvangen van de vragenlijsten
  2. Geen data-invoerkosten
  3. Lagere arbeidsintensiviteit
 3. Minder fouten
  Doordat de respondent zijn antwoorden direct invoert in het systeem, bestaat er geen kans meer op fouten bij het overtypen of inlezen van antwoorden zoals dat voorheen nog wel eens voorkwam.
 4. Directe analyse
  Onderzoeksgegevens kunnen direct online geanalyseerd worden, hierbij heeft u de mogelijkheid om direct grafieken en tabellen te bekijken, zelfs het maken van kruisverbanden is direct mogelijk.
 5. Gebruiksvriendelijker voor de respondent
  Het blijkt dat 90% van de mensen met een internet verbinding liever een internet enquête invult dan een telefonische enquete beantwoord.
  (bron: conducting online research, Allen Hogg)
  1. De respondent kan zelf het tijdstip bepalen om aan het onderzoek deel te nemen. Dit is vooral handig voor het enqueteren van bijvoorbeeld drukke bedrijfsmensen.
  2. Online onderzoek neemt vaak minder tijd in beslag.
  3. Zonder dat de respondent het door heeft kunnen ingewikkelde stappen binnen de vragenlijst genomen worden. Dit voorkomt dat de respondent irrelevante vragen moet beantwoorden.
  4. Directe controle op de invoer, geen foutieve antwoorden mogelijk.
  5. Directe terugkoppeling naar respondent mogelijk. Dit is handig wanneer het gaat om bijvoorbeeld psychologische- of intelligentietesten of het doorlopen van procesbomen.
 6. Gebruiksvriendelijker voor de onderzoeker
  Voor de onderzoeker zit het voordeel vooral in het direct en gemakkelijk kunnen inlezen van de gegevens in verschillende statistische programma's of spreadsheets. Dit scheelt zeer veel tijd voor de onderzoeker. Het is via een online onderzoeksapplicatie ook mogelijk om herinnerings mailtjes te versturen alleen naar mensen die nog niet hebben gerespondeerd. Dit scheelt geld en gebeurt vaak nauwkeuriger dan met de hand.
 7. Flexibele vormgeving vragenlijst
  Vragenlijst is geheel in juiste (huis)stijl te leveren. Er kan gebruik gemaakt worden van logo's, kleur, opmaak, figuren, foto's, audio- en video materiaal etc.
  Wanneer in een enquête gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen moet wel bedacht worden dat de laadtijd van de enquete hoger wordt. Dit kan vooral bij respondenten die via een modem internetten leiden tot frustraties of zelfs het beëindigen van de enquête.
 8. Antwoorden van betere kwaliteit en eerlijker
  Macroy heeft in 2002 een onderzoek gedaan waaruit bleek dat antwoorden in web enquetes significant langer en van hogere kwaliteit waren dan die bij papieren enquetes.
  Uit een ander onderzoek van Miller en Panjikaran (2001) bleek dat bij onderzoeken waar een interviewer de enquete afneemt (bijv. bij telefonisch onderzoek) vaker sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden dan bij enquetes zonder interviewer. Ook wordt er eerder gevoelige informatie vertrekt wanneer er een interviewer ontbreekt.
 9. Selectie van respondenten
  Wanneer gebruik gemaakt wordt van een respondentendatabase is het vaak mogelijk om al een voorselectie te maken, zodat alleen mensen ondervraagd worden die aan het respondentenprofiel voldoen.
 10. Flexibele vraagvolgorde
  Per antwoord kan de vervolgvraag verschillen. Het is dus mogelijk om de respondent alleen de vragen te laten beantwoorden die relevant zijn.