Onderzoeksbureau MWM2 is een organisatie die een zeer gebruikersvriendelijke en tegelijkertijd geavanceerde online tool biedt voor het zelf programmeren en uitzetten van online enquetes.

MWM2 Survey is een hosted dienst voor het via internet aanmaken en uitzetten van onderzoeken. Via de gebruikersvriendelijke beheersomgeving zijn onderzoeken aan te maken, af te nemen, externe bestanden te koppelen, e-mails te versturen en resultaten te bekijken.

Naast het afnemen van eenvoudige vragenlijsten, is het met MWM2 Survey ook mogelijk om zeer geavanceerde vragenlijsten af te nemen. De vormgeving is volledig af te stemmen op de wensen van de opdrachtgever. In het demo onderzoek wordt een groot aantal vraagtypen gedemonstreerd. Naast meer dan 20 vraagtypen biedt de technologie van MWM2 ook een groot aantal routingmogelijkheden, het gebruik van variabelen en mogelijkheden om de resultaten terug te koppelen aan de respondent.

MWM2 heeft haar research platform doorontwikkeld en optimaal toegankelijk gemaakt voor mobiel onderzoek. MWM2 Survey is doorontwikkeld zodat de getoonde vragenlijst zich automatisch aanpast aan het apparaat (desktop, laptop, tablet, smartphone) waarmee deze wordt geopend. Hierdoor is de respondent te alle tijde in staat - ongeacht het gebruikte apparaat - deel te nemen aan een onderzoek. Door mobiel.mwm2.nl zowel te openen op een desktop of laptop als op een smartphone wordt het verschil tussen de vragenlijsten ervaren en wordt het duidelijk hoe beide typen apparaten worden ondersteund binnen dezelfde vragenlijst.

De belangrijkste kenmerken:

  • Mobiel en online vragenlijsten af te nemen
  • Eenvoudig te bedienen, zonder programmeerkennis
  • Grote flexibiliteit in vragenlijsten: alle vraagsoorten, meerdere talen, routings, multimedia etc.
  • Vormgeving volledig op specificatie opdrachtgever
  • Veel koppelingsmogelijkheden met externe databronnen (import & export) voor CFM
  • Real-time online resultatenomgeving
  • Volledige ondersteuning en gebruikerstrainingen door MWM2
  • Ondersteuning van tientallen talen
  • Koppeling met social media

Infrastructuur & beveiliging

MWM2 zorgt voor een betrouwbaar en veilig platform voor de data van opdrachtgevers. Het research platform van MWM2 draait op een betrouwbaar platform dat gebruik maakt van IBM hardware en Microsoft besturingssystemen en databases. De servers staan in een datacentrum in Nederland. Backups worden in een ander datacentrum opgeslagen. Het platform wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gemonitord. MWM2 beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid en uitgebreidere informatie over onze infrastructuur, deze zijn op aanvraag toe te zenden.