De onderzoekswereld loopt hopeloos achter de feiten aan! Survey onderzoek wordt opgezet vanuit de werkelijkheid van 5 jaar terug toen alle surveys nog geopend werden vanaf een laptop of pc. De statistieken over het gebruik van smartphones tonen aan dat dit nu niet meer kan. De leesbaarheid en bruikbaarheid van e-mails en het onderzoek zelf moet geschikt zijn voor mobiel internet. MWM2 onderkent het belang van mobiel internet en richt zich ook op de mobiele respondent.

Van tevoren is het niet bekend of respondenten een onderzoek op een smartphone, desktop, laptop
of tablet zullen openen. Dat zou ook niet moeten uitmaken, aangezien het de bedoeling is zoveel
mogelijk respondenten te bereiken. Het is dus belangrijk dat bij de start van een onderzoek de
software zich automatisch en gemakkelijk hierop aanpast. Onder andere de grootte van het scherm is zeer bepalend voor wat respondenten redelijkerwijze kunnen invullen.

 • Bijna tweederde van alle verkochte telefoons in Nederland is smartphone.
 • De helft van alle Nederlanders gebruikt mobiel internet (Emerce, 2012).
 • Websites en nieuwsbronnen als De Telegraaf en Nu.nl worden vaker bezocht vanaf mobiel dan vanaf de laptop.
 • In 2014 maken naar verwachting meer mensen gebruik van mobiel dan van vast internet via de pc of laptop.
 • Er zijn wereldwijd meer dan een miljard smartphones, die ongeveer de helft van alle internetconnecties dekken.
 • Meer dan 60% van de mobiele telefoons die in Nederland gebruikt wordt zijn smartphones
  (Emerce, 2012).
 • 82% van alle smartphone gebruikers leest en verstuurt e-mail via hun toestel en dit aantal groeit elke dag.
 • 43% van de personen die via mobiel e-mail leest, doet dat dagelijks vier keer of vaker (eMailmonday, 2012).
 • Al meer dan 30% van de e-mails in april 2012 wordt geopend met een smartphone, (eMailmonday, 2012) in juni 2011 was dat slechts 18%.
 • Meer dan 98% van het online onderzoek dat in Nederland wordt verricht en wordt aangeboden via e-mail gaat er vanuit dat de respondent het onderzoek op een pc of tablet invult (MWM2, 2012).

Van belang is dat er rekening mee gehouden wordt dat gebruikers van pc Tablets zich anders gedragen dan pc-gebruikers. Onderzoeken kunnen nu ingevuld worden vanuit de trein of bus, of als bijrijder in de auto zelfs in een lange rij voor de kassa. Onderzoeken invullen wordt leuker voor de respondent, met meer visuele opties om de respondent geïnteresseerd te houden. Dit heeft impact op de wijze en manieren van het uitvragen.
Hieronder vindt u een checklist waarin we 4 algemene tips en trucs aandragen voor het optimaal uitvoeren van mobiel online onderzoek.

TIP 1: Gebruik eenvoudige vragen.
Vooral smartphones hebben relatief kleine schermen. Houd hier rekening mee als er gebruik wordt gemaakt van plaatjes en vragen die een zekere hoeveelheid schermruimte nodig hebben. Het is van belang dat een vragenlijst overzichtelijk blijft! Op een iPad of andere Tablet pc met meer schermruimte speelt dit minder. Respondenten gebruiken deze ook thuis (in rustige situaties).

TIP 2: Zorg voor een bondige vragenlijst.
Respondenten die via een smartphone een vragenlijst invullen zijn vaak ook met andere dingen bezig en daarom snel afgeleid. Ze zitten in het openbaar vervoer of wachten op een afspraak, en hebben vaak slechts enkele minuten de tijd. Houd de vragenlijst daarom kort. Denk aan een snel onderzoek van 5 of 10 gesloten vragen. Hoe korter, hoe beter!

TIP 3: Wees voorzichting met open vragen.
Mobiel online onderzoek laat zich vooral goed lenen voor kwantitatief onderzoek. Vermijd, indien mogelijk open invulvelden waar respondenten uitgebreid antwoord moeten geven. Op een tablet zoals de iPad is het eenvoudiger om op open vragen uitgebreid te antwoorden dan op een smartphone (kleiner scherm). Ook zullen de gemiddelde gebruikers niet in de rustige thuis-/ werksituatie zitten zoals de meeste PC gebruikers. De mobiele respondent neemt minder de tijd om goed na te denken over een open vraag. Vermijd open vragen daarom, om voortijdige afbreuk van de vragenlijst te voorkomen.

TIP 4: Benader respondenten laagdrempelig.
Het beste resultaat wordt bereikt met een toegankelijke manier van vragen stellen. Vermijd daarom lange vraagstellingen of ingewikkelde formuleringen. Een uitgebreide uitleg of ingewikkelde vraagstelling is voor een smartphone gebruiker al snel een reden om af te haken.