Een online enquête gebeurt vaak volgens de volgende stappen

 1. Onderzoeksdoelen opstellen
 2. Aanmaken van de vragenlijst
 3. Uitnodigen van deelnemers
 4. Deelnemers responderen
 5. Resultaten analyseren
 6. Rapporteren van de resultaten
 1. Onderzoeksdoelen opstellen
  Voordat met het onderzoek begonnen kan worden is het van belang dat de doelen van het onderzoek helder zijn.
 2. Aanmaken van de vragenlijst
  In principe kunnen alle soorten vragen online gesteld worden, zoals: open vragen, gesloten vragen, tabel- of matrixvragen, single- of multiresponse vragen en puntenverdeel vragen.
  In het demo onderzoek van MWM2 komen de meeste vraagmogelijkheden voor. Wat ook te zien is in dit onderzoek en wat een groot voordeel van online onderzoek is, is het gebruikmaken van routing. Dit zorgt ervoor dat de vervolgvraag die de respondent te zien krijgt afhankelijk is van het antwoord gegeven op een eerdere vraag. Dit voorkomt dat de respondent nutteloze vragen moet beantwoorden.
  Nog een voordeel van online onderzoeken is dat het mogelijk is om beeld- of geluidsfragmenten bij de enquête te voegen. Hierdoor kan het geheugen van de respondent geprikkeld worden.
  Het aanmaken van een online vragenlijst is zo gedaan wanneer de juiste applicatie gebruikt wordt. MWM2 heeft een applicatie ontwikkeld waarmee een waarmee eenvoudig zelfstandig online onderzoek uitgevoerd kan worden. 10 Tips voor het opstellen van een online vragenlijst.
 3. Uitnodigen van deelnemers
  Het werven van respondenten is mogelijk op vele verschillende manieren o.a. door middel van e-mail, banners, nieuwsbrieven en pop-ups.
 4. Deelnemers responderen
  De uitgenodigde deelnemers kunnen via internet de vragenlijst invullen. Het is mogelijk om iedere deelnemer een unieke code te geven zodat het niet mogelijk is om meerdere keren aan het onderzoek deel te nemen. 
  Bij sommige onderzoeken kan de respons verhoogd worden door de respondenten te belonen. Hierbij valt te denken aan een cadeautje voor de respondent, de mogelijkheid om iets te winnen, een bijdrage aan een goed doel, of een soort punten spaar systeem waarmee grotere cadeaus verdiend kunnen worden.
  Sommige respondenten vinden het interessant om te zien wat er met de uitkomsten van het onderzoek gebeurd. Wanneer de respondent de keuze krijgt om terugkoppeling te ontvangen kan dit de respons verhogen.
 5. Resultaten analyseren
  De data wordt automatisch opgeslagen en geanalyseerd, hierdoor kan de verwerking van de gegevens snel en foutloos gebeuren. Het is zelfs mogelijk om al tijdens het onderzoek via internet inzicht in de resultaten te krijgen. 
  Online is het mogelijk om basisstatistieken te bekijken en grafieken aan te maken per vraag. Met de MWM2 onderzoeksapplicatie is het ook mogelijk om online kruistabellen aan te maken.
  Naast deze online resultatenanalyse is het ook mogelijk de gegevens in een spreadsheet te krijgen zodat verdere analyse mogelijk is.
 6. Rapporteren van de resultaten
  De resultaten van het onderzoek worden in een rapportage weergegeven. In de rapportage worden de onderzoeksvragen beantwoord.